Archive for October, 2007

Aforizem #1

Thursday, October 18th, 2007

Več časa kot si boš vzel za razmislek o problemu, manj časa bo nekdo za teboj popravljal zmedo.

Beat this Erazem B. Pinter.

Weekend work

Saturday, October 6th, 2007

weekendwork.JPG